Макулатура - Дозвільно-ліцензійна 

 

 Заява на отримання погодження на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить.

Заява про видачу ліцензії.

Інформаційна довідка стосовно проведеної роботи з спрощення регуляторного тиску на суб’єктів підприємницької діяльності

 

Порядок видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить

 

Лист від 05.10.2009 № 15494/20/10-09 щодо скасування листів-роз’яснень до постанови КМУ від 20.06.1995 № 440

 

Перелік документів для отримання погодження Мінприроди на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році

Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійсненням операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи)

 

ЗМІ Доски Готелі Курьер Весы Весы торговые Связь Спарклборд Пополнение счета Меню Сайты Расписания УХ-1 улицы Харькова На районы  maps.yandex.ru С.Н.В. Макулатура  

 

Міністерство 

охорони навколишнього природного середовища України

ЗАЯВА 

про видачу ліцензії

Заявник __________________________________________________________
          (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

 _________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

 _________________________________________________________________________

або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)

 _________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи)

 __________________________________________________________________

 _________________     _______________   __________________________
    (телефон)               (факс)            (адреса електронної пошти)

 організаційно-правова форма            ідентифікаційний код юридичної/фізичної

_______________________________                 особи-платника податків та інших платежів

                                _______________________________

                         

Банківські реквізити __________________________________________________________

                                                  (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 Коди: КОПФГ______________________, КОАТУУ_____________________,

     СПОДУ______________________, КФВ__________________________

 просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності із здійснення  операцій у сфері поводження з небезпечними відходами з таких робіт

(непотрібне закреслити):

1. збирання небезпечних відходів                 (код 38.01)

2. перевезення небезпечних відходів            (код 38.02)

3. зберігання небезпечних відходів               (код 38.03)

4. оброблення небезпечних відходів             (код 38.04)

5. утилізація небезпечних відходів                (код 38.05)

6. видалення небезпечних відходів                (код 38.06)

7. знешкодження небезпечних відходів        (код 38.07)

8. захоронення небезпечних відходів            (код 38.08)

Місце провадження діяльності ____________________________________________

__________________________________________________________________________

Нормативно-технічна документація,  за якою  здійснюються  операції
поводження з небезпечними відходами:________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(вказати технологічний регламент, технічні умови, державний стандарт, інструкції тощо)

Відомості про  відокремлені  підрозділи (філії),  що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел.Факс

Код роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З Ліцензійними умовами провадження  вказаного виду діяльності, порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

До заяви додаються документи, які прийняті за описом N _________

Підпис заявника _______________       ___________________________

                    (підпис)                    (прізвище, ініціали)
 "___"_____________ 20__ р.    М.п.

Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 20__ р. № ___________
_________________________________   _________ ____________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)  (прізвище, ініціали)

 

 

Город Винница .ua 350 грн
 .com.ua 72 грн
 .kiev.ua 72 грн
 .net.ua 72 грн
 .org.ua 72 грн
 .in.ua 72 грн .ru 180 грн
 .com 80 грн
 .net 80 грн
 .org 80 грн
 .biz 80 грн
 .info 80 грн


  

Торговый дом "Демидовский"

zinkevich@demidov.com.ua

Тел./факс: (044) 461 79 44
 

33 канал

Засновник i видавець:
ТОВ «Регіна» ЛТД

21021,
м. Вінниця, просп. Космонавтів, 23
Тел. +380 432 515-226
chanel33@vinnitsa.com

http://www.33channel.vinnitsa.com/
 
 
Бесплатный хостинг uCoz